Tillgänglighet

Redogörelse

Statens haverikommissions står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka kända brister som finns.Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi på annat sätt inte uppfyller lagens krav, meddela oss detta så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter beträffande tillgängligheten på webbplatsen kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Vi känner till följande brister

Som tidigare framgått uppfyller inte webbplatsen tillgänglighetskraven i alla delar. Beträffande dessa brister har bedömningen gjorts att det i dagsläget skulle vara oskäligt betungande att fullgöra kraven.

  • Webbsidans cirka 45 000 detaljbilder från den fotogrammetriska undersökningen av M/S Estonia saknar texttalalternativ.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 23 januari 2023.

Sammanställning

UNDERLAG SOM ÄR TILL FÖR ALLA.

Den fotodokumentation som genomfördes av MS Estonia under sommaren 2022 resulterade i ca 45 000 fotografier. Arbetet med att sätta samman fotografierna har nu slutförts.

estonia ship ocean

BAKGRUND

Passagerarfartyget Estonia sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

diving ocean

UNDERSÖKNINGAR SOMMAREN 2022

– Man kan se varje hål i vraket, varje mussla, ner till millimeternivå. Det är en oerhört detaljrik dokumentationsmetod, säger Ingemar Lundgren från Ocean Discovery.

En 3D-modell av vraket lämnar mycket lite kvar till fantasin, berättar Lundgren, som även är erfaren teknisk dykare och genomför den här sortens undersökningar på uppdrag av bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Skriv och berätta hur vi kan hjälpa dig.