Kontakt

VI FINNS HÄR OM DU VILL VETA MER.

Frågor som rör denna preliminära bedömning besvaras i första hand av utredningens ordförande eller utredningsledare som nås via växelnummer 08-508 862 00.

water details
Kontaktperson Press

Jonas Bäckstrand

Utredningsordförande

Telefon: 08-508 862 00

E-post: jonas.backstrand(at)shk.se

Jörgen Zachau

Utredningsledare

Telefon: 08-508 862 00

E-post: jorgen.zachau(at)shk.se

Information om vem som är ordförande respektive utredningsledare för en viss haveriutredning kan även sökass via SHK's sökfunktion

Beställningar

Du kan beställa allmänna handlingar hos oss. Dokument i elektronisk form via e-post är avgiftsfria. Andra beställningar tar vi betalt för med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Klicka här för mer information

Kontakt

Skriv och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Sammanställning

UNDERLAG SOM ÄR TILL FÖR ALLA.

Den fotodokumentation som genomfördes av MS Estonia under sommaren 2022 resulterade i ca 45 000 fotografier. Arbetet med att sätta samman fotografierna har nu slutförts.

estonia ship ocean

BAKGRUND

Passagerarfartyget Estonia sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

diving ocean

UNDERSÖKNINGAR SOMMAREN 2022

– Man kan se varje hål i vraket, varje mussla, ner till millimeternivå. Det är en oerhört detaljrik dokumentationsmetod, säger Ingemar Lundgren från Ocean Discovery.

En 3D-modell av vraket lämnar mycket lite kvar till fantasin, berättar Lundgren, som även är erfaren teknisk dykare och genomför den här sortens undersökningar på uppdrag av bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.