Vraket

M/S Estonia

Klicka på en sektion nedan för att se detaljerad information.

Vraket

Skrovlängd: 155 m

Skrovbredd: 24 m

Bottendjup: 71–85 m

Sammanställning

UNDERLAG SOM ÄR TILL FÖR ALLA.

Den fotodokumentation som genomfördes av MS Estonia under sommaren 2022 resulterade i ca 45 000 fotografier. Arbetet med att sätta samman fotografierna har nu slutförts.

estonia ship ocean

BAKGRUND

Passagerarfartyget Estonia sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

diving ocean

UNDERSÖKNINGAR SOMMAREN 2022

– Man kan se varje hål i vraket, varje mussla, ner till millimeternivå. Det är en oerhört detaljrik dokumentationsmetod, säger Ingemar Lundgren från Ocean Discovery.

En 3D-modell av vraket lämnar mycket lite kvar till fantasin, berättar Lundgren, som även är erfaren teknisk dykare och genomför den här sortens undersökningar på uppdrag av bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.