Artiklar

Fotogrammetri - 2022

MS Estonia har undersökts med fotogrammetri. Det innebär att ett stort antal fotografier har tagits av vraket och satts samman till en 3D-modell.

ROV för fotogrammetri

I juni 2022 genomfördes en fotogrammetrisk undersökning av MS Estonia. Det innebär att fartyget dokumenterades fotografiskt. Arbetet utfördes av det svenska företaget Ocean Discovery AB och det danska företaget JD-Contractor A/S. Fotodokumentationen resulterade i ca 45 000 fotografier. Fotografierna har sammanställts till en 3D-modell genom att använda fotogrammetri. Fotografierna har publicerats på den här webbsidan och kan ses under rubriken Vraket. Även en 3D-modell av fartyget finns under rubriken 3D modell.

KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.