Artiklar

Fördjupande dokumentation

2023-07-28

Bogrampen bärgas.

I juli 2023 genomfördes ytterligare undersökningar av MS Estonia. Fartygets bildäck filmades med en mindre ROV och bogrampen bärgades för närmare undersökningar.

2022-07-29

Fotogrammetri - 2022

I juni 2022 genomfördes en fotografisk dokumentation av MS Estonia. Knappt 45 000 fotografier togs av fartyget och sattes ihop till en 3D-modell med hjälp av fotogrammetri.

2021-07-16

Bottenundersökningar - juli 2021

Den 8-16 juli 2021 undersökte haverikommissionerna i Estland och Sverige bottenförhållandena och fartygets position på botten.

2020-12-18

Statens haverikommission begär att lagen ändras

I december 2020 begärde Statens haverikommission att lagstiftningen om gravfrid vid vraket efter MS Estonia skulle ändras så att det blir tillåtet för haverikommissionen att genomföra nya undersökningar på plats.

KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.